[microsound-announce] [l'ull cec] 6 i 7 de març: taller propietats del so i tàctiques de vibració en l'espai (a càrrec d'Ilios)

l'ull cec info at lullcec.org
Fri Feb 27 01:12:40 EST 2009


[ reenvieu a discreció | reenviad a discreción | forward at own discretion ]

hola a tot(e)s,

scroll down for info in english and spanish...

---------------------------------------------

PROPIETATS DEL SO I TÀCTIQUES DE VIBRACIÓ EN L'ESPAI

taller teòric i pràctic a càrrec de dimitris kariofilis / ilios [
http://siteilios.gr ]

divendres, 6 de març del 2009: de 19:00 a 21:30 hrs.
dissabte, 7 de març del 2009: de 12:00 a 21:00 hrs.

hangar. passatge del marquès de santa isabel, 40
metro poble nou

preu: 50 €

+info: [ http://lullcec.org ]
inscripcions: info at lullcec.org (fins el dia 5 de març)

organitza: [ l'ull cec logo ]
amb el suport de: hangar

---------------------------------------------

Tots els cossos i materials tenen una o vàries freqüències de
ressonància pròpies. Un espai arquitectònic pot ésser considerat com
un sistema ressonant complex el qual podem fer vibrar com si fos una
campana si aconseguim localitzar les seves freqüències de ressonància.
Acostumats a pensar que el so es desplaça a través de l'aire, sovint
oblidem que els cossos sòlids formen un medi molt més eficient per la
seva propagació, podent arribar a transformar les superfícies que
envolten en enormes radiadors d'energia acústica.

El taller consistirà d'una part teòrica on s'introduiran els següents conceptes:

- propietats físiques del so
- l'espectre sonor. freqüències de l'organisme humà i d'objectes
- l'ús del so en les pràctiques no musicals (medicina, indústria d'armament,
control de les masses, etc.)
- el so i l'activitat humana
- el so en l'espai arquitectònic. Com el so afecta l'espai i viceversa.

En la part pràctica els participants realitzaran medicions per
determinar la presència de certes freqüències en diferents punts de
l'espai per localitzar la ressonància d'aquest. S'empraran tàctiques
de vibració per mitjà de freqüències baixes (subgreus) per tal
d'experimentar com sona un espai i la importància dels materials que
el conformen.

---------------------------------------------

Todos los cuerpos y materiales tienen una o varias frecuencias de
resonancia que le son propias. Un espacio arquitectónico puede ser
considerado como un complejo sistema resonante, el cual podemos hacer
vibrar como si fuese una campana una vez localizadas sus frecuencias
de resonancia. Acostumbrados a pensar que el sonido se desplaza a
través del aire, a menudo olvidamos que los cuerpos sólidos forman un
medio mucho más eficiente para su propagación, pudiendo llegar a
transformar las superficies que rodean en enormes radiadores de
energia acústica.

El taller consistirá en una parte teórica donde se introduciran los
siguientes conceptos:

- propiedades físicas del sonido
- el espectro sonoro. frecuencias del organismo humano y de objetos
- uso del sonido en las prácticas no musicales (medicina, industria
armamentística, control de las masas, etc.)
- el sonido y la actividad humana
- el sonido en el espacio arquitectónico. como el sonido afecta al
espacio y viceversa.

En la parte pràctica, los participantes realizaran mediciones para
determinar la presencia de ciertas frecuencias en diferentes puntos
del espacio para la localizar la resonancia de este. Se utilizaran
tácticas de vibración por medio de frecuencias bajas (subgraves) para
experimentar como suena un espacio y la importancia de los materiales
que lo conforman.

---------------------------------------------

All bodies and materials have one or more resonant frequencies. An
architectonic space can be considered a complex resonant system which
can be set into vibration like a bell once its resonant frequencies
are determined.

We are used to thinking that sounds travels through air and often we
forget that solid bodies conform a much more efficient propagation
medium, being able to transform the surfaces they su

-Introduction to the basic qualities of sound
-Sound spectrum. Resonant frequencies of objects and human organs.
-Use of sound for non-musical purposes. (Medicine, Military scopes,
Control of the
masses etc.)
-Sound and human activity .
-Sound in architectural space. Architectural conditions. Attenuation
and absorption.
-How sound affects space and vice versa. A way to feel sound not only
through the
auditive mechanism

In the chosen space, the participants will realize measurements of resonance in
different points and space elements and vibration strategies will be
applied with the
use of low frequencies. A sound experiment to reveal how the space
“sounds/sings”
and how important is the architectural conditions, the construction
material and the
pressure flow .

---------------------------------------------

ILIOS (Dimitris Kariofilis)

Nascut a Atenes, Grècia. En els darrers 15 anys ILIOS ha desenvolupat
un codi personal d'expressió en el camp de l'art sonor i la imatge
experimental. La seva obra ha estat presentada com a concert o
instal.lació sonora en més d'un centenar d'ocasions i en mes de 20
països d'Àsia, Europa i Amèrica. També ha comissariat diversos
festivals com Electrograph - Athens Sound Media a Atenes, ha codirigit
el projecte [Un]Commonsounds, SDR Muestra de Arte Sonoro Santander i
els actes sonors de la Bienale d'Atenes. Des de 1997, dirigeix el
segell Antifrost.

Nacido en Atenas, Grecia. En los últimos 15 años ILIOS ha desarrollado
un código personal de expresión en el campo del arte sonoro y la
imagen experimental. Su obra ha sido presentada como concierto o
instalación sonora en más de un centenar de ocasiones y en más de 20
países de Asia, Europa y América. También ha comisariado diversos
festivales como Electrograph - Athens Sound Media en Atenas, ha
codirigido el proyecto [Un]Common sounds, SDR Muestra de Arte Sonoro
Santander y los actos sonoros de la Bienale de Atenas. Desde 1997,
dirige el sello Antifrost.

Born in Athens, Greece. Over the last 15 years he has developed his
own personal means of expression in the fields of sound art and
experimental images. He has played concerts and exhibited sound
installations on more than a hundred occasions in over 20 countries in
Asia, Europe and America. He has also organized various festivals,
such as Electrograph - Athens Sound Media Festival and is co-creator
of the project [Un]Common sounds, SDR Muestra de Arte Sonoro Santander
and Athens Biennal sound events. He has been running the Antifrost
record label since 1997.

---------------------------------------

properament / próximamente / soon:

06.3.2009 ... ilios [ http://www.siteilios.gr/ ]
          + evol [ http://vivapunani.org ]
          + whispering sounds [ http://myspace.com/whisperingsounds ]
          a hangar

11.03.2009 ... eli keszler [ http://myspace.com/elikeszler ]
           a l'associació cultural albricias

18.04.2009 ... taller hardware/sintetitzadors DIY amb tom bugs [
http://bugbrand.co.uk/ ]
             a hangar

05.05.2009 ... MoHa [ http://www.myspace.com/themoha ]

---------------------------------------

Si vols subscriure't o deixar de rebre informació sobre futures
activitats, escriu a:
Si quieres suscribirte o dejar de recibir información sobre futuras
actividades, escribe a:
If you would like to suscribe or stop receiving information about
future events, please write to:

info at lullcec.org
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 06-07032009-taller_tactiques_de_vibracio-ilios-poster-web.jpg
Type: image/jpeg
Size: 60109 bytes
Desc: not available
Url : http://or8.net/pipermail/microsound-announce/attachments/20090227/4925b353/attachment.jpg 


More information about the microsound-announce mailing list