[microsound-announce] [l'ull cec] concert Ilios, Evol & Whispering Sounds: 06.03.2009 @ Hangar

l'ull cec info at lullcec.org
Thu Feb 26 23:35:19 EST 2009


[ reenvieu a discreció | reenviad a discreción | forward at own discretion ]

hola a tot(e)s,

---------------------------------------------

divendres, 6 de març. 22:00 hrs.

ILIOS [ http://siteilios.gr ]
EVOL [ http://vivapunani.org ]
WHISPERING SOUNDS [ http://www.myspace.com/whisperingsounds ]

hangar. passatge del marquès de santa isabel, 40.
metro poble nou

6 €

---------------------------------------------

ILIOS (gr) - [ http://siteilios.gr ]

Nascut a Atenes, Grècia. En els darrers 15 anys ILIOS (Dimitris
Kariofilis) ha desenvolupat un codi personal d'expressió en el camp de
l'art sonor i la imatge experimental. La seva obra ha estat presentada
com a concert o instal.lació sonora en més d'un centenar d'ocasions i
en mes de 20 països d'Àsia, Europa i Amèrica. També ha comissariat
diversos festivals com Electrograph - Athens Sound Media a Atenes, ha
codirigit el projecte [Un]Commonsounds, SDR Muestra de Arte Sonoro
Santander i els actes sonors de la Bienale d'Atenes. Des de 1997,
dirigeix el segell Antifrost.

Nacido en Atenas, Grecia. En los últimos 15 años ILIOS ha desarrollado
un código personal de expresión en el campo del arte sonoro y la
imagen experimental. Su obra ha sido presentada como concierto o
instalación sonora en más de un centenar de ocasiones y en más de 20
países de Asia, Europa y América. También ha comisariado diversos
festivales como Electrograph - Athens Sound Media en Atenas, ha
codirigido el proyecto [Un]Common sounds, SDR Muestra de Arte Sonoro
Santander y los actos sonoros de la Bienale de Atenas. Desde 1997,
dirige el sello Antifrost.

Born in Athens, Greece. Over the last 15 years he has developed his
own personal means of expression in the fields of sound art and
experimental images. He has played concerts and exhibited sound
installations on more than a hundred occasions in over 20 countries in
Asia, Europe and America. He has also organized various festivals,
such as Electrograph - Athens Sound Media Festival and is co-creator
of the project [Un]Common sounds, SDR Muestra de Arte Sonoro Santander
and Athens Biennal sound events. He has been running the Antifrost
record label since 1997.

---------------------------------------

EVOL (bcn) - [ http://vivapunani.org ]

Evol és un projecte de música per ordinador que va néixer el 1996 i
que explora les múltiples cares del soroll digital i la composició
algorísmica. La música d'Evol ha estat publicada internacionalment
per segells com
Mego, Lucky Kitchen, Diskono, Scarcelight, Antifrost o fals.ch.

Evol es un proyecto de música por ordenador originado en 1996 y que
explora las múltiples caras del ruido digital y la composición
algorítmica. La música de Evol ha sido publicada internacionalmente
por sellos como Mego, Lucky Kitchen, Diskono, Scarcelight, Antifrost o
fals.ch.

Evol is a computer music project that started in 1996 and since then
it has been exploring the many sides of digital noise and
algorithmic-driven composition. Evol's works have been released on
record labels such as Mego, Lucky
Kitchen, Diskono, Scarcelight, Antifrost or fals.ch.


---------------------------------------

WHISPERING SOUNDS (bcn) - [ http://www.myspace.com/whisperingsounds ]

---------------------------------------

properament / próximamente / soon:

06.3.2009 ... ilios [ http://www.siteilios.gr/ ]
          + evol [ http://vivapunani.org ]
          + whispering sounds [ http://myspace.com/whisperingsounds ]
          a hangar

11.03.2009 ... eli keszler [ http://myspace.com/elikeszler ]
           a l'associació cultural albricias

18.04.2009 ... taller hardware/sintetitzadors DIY amb tom bugs [
http://bugbrand.co.uk/ ]
             a hangar

05.05.2009 ... MoHa [ http://www.myspace.com/themoha ]

---------------------------------------

Si vols subscriure't o deixar de rebre informació sobre futures
activitats, escriu a:
Si quieres suscribirte o dejar de recibir información sobre futuras
actividades, escribe a:
If you would like to suscribe or stop receiving information about
future events, please write to:

info at lullcec.org
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 06032009-ilios-evol-whispering_sounds-flyer-web.jpg
Type: image/jpeg
Size: 42459 bytes
Desc: not available
Url : http://or8.net/pipermail/microsound-announce/attachments/20090227/c3d18335/attachment.jpg 


More information about the microsound-announce mailing list