[Microsound-announce] Recycling Records: New release | Nowe wydawnictwo: [rr004] Roger - Noise Pictures

Recycling Records recyclingrecords at gmail.com
Mon Dec 3 04:10:25 EST 2007


[EN]

[rr004] ROGER – NOISE
PICTURES<http://www.archive.org/download/rr004_Roger_NoisePictures/rr004_Roger_NoisePictures_vbr_mp3.zip>
Download from [HERE]<http://www.archive.org/download/rr004_Roger_NoisePictures/rr004_Roger_NoisePictures_vbr_mp3.zip>

Info:

Noise Pictures is an attempt to challenge the idea of reusing exploited
sounds. Roger recycled parts of his own compositions, recordings of jazz,
etno, electro, unidentified vocals and sound special effects.
As an effect of putting together apparently not matching elements we're
getting condensed to not more than 18 minutes illustrative plunderphonic
collages presenting wide spectrum of sounds and genres mixed into
surprisingly coherent set of four compositions from the borders of
experimental electronics, jazz, ambient, breakbeat and with nice noise
eruption as a dessert.

ROBERT „ROGER" DEMIDZIUK

During the times of preinformatic revolution member of multiple local bands
of miscellaneous musical provenience (Morbid Tales, Yazzgod, The Pronicol
B). Cofounder and participant of "Hangar 1530" – cycle of concerts played
during 1999 at post-soviet military airport in Bagicz near Kołobrzeg.
Founder of impro-experimental formation „Scotbar Roggwid" and one of the
organizers of "Project Lighthouse" – cycle of artistic triptychs where music
met sculpture and sound-visual installations performed with Wojtek Tężycki
in 2002 in lighthouse in Kołobrzeg.
For few years leader of Skala duo. Their album „Skalkulator" released in
2005 by Underwater Music (www.underwatermusic.of.pl) got some very good
reviews. In the 2006 he participated in hardcore project Cosmic Liar &
Murderer.
Roger is a nick for his solo projects and the first of them titled „Casually
through the galaxy" was released earlier this year by netlabel Legoego
(www.legoego.de
).
Previous releases of Recycling Records:
[rr003] Antanas Jasenka - Black Box Music:
Cut-Off<http://www.archive.org/download/rr003_AntanasJasenka_BlackBoxMusicCutOff/rr003_AntanasJasenka_BlackBoxMusicCutOff_vbr_mp3.zip>
[rr002] Damage Inc. - No Cover
EP<http://www.archive.org/download/rr002_DamageInc_NoCoverEP/rr002_DamageInc_NoCoverEP_vbr_mp3.zip>
[rr001] ubik - One Second of Infinite
Rest<http://www.archive.org/download/rr001_ubik_OneSecondOfInfiniteRest/rr001_ubik_OneSecondOfInfiniteRest_vbr_mp3.zip>


[PL]

[rr004] ROGER – NOISE
PICTURES<http://www.archive.org/download/rr004_Roger_NoisePictures/rr004_Roger_NoisePictures_vbr_mp3.zip>
Pobierz [STĄD]<http://www.archive.org/download/rr004_Roger_NoisePictures/rr004_Roger_NoisePictures_vbr_mp3.zip>

Info:

Noise Pictures to próba zmierzenia się z ideą wykorzystywania zużytych
dźwięków. Recyclingowi poddane zostały fragmenty własnej twórczości Rogera,
nagrań jazzowych, etnicznych, electro, oraz wokale i dźwiękowe efekty
specjalne nieidentyfikowalnego pochodzenia.
Efektem układania elementów z pozoru zupełnie niepasujących do siebie
stylistycznie są skondensowane do niecałych osiemnastu minut plądrofoniczne
kolaże o ilustracyjnym charakterze, prezentujące szerokie spektrum dźwięków
i stylistyk połączonych w zaskakująco spójny brzmieniowo zestaw czterech
kompozycji z pogranicza eksperymentalnej elektroniki, jazzu, ambientu,
breakbeatu i z noisową erupcją na deser.

ROBERT „ROGER" DEMIDZIUK
W czasach z przedinformatycznej rewolucji członek szeregu zespołów z
lokalnej sceny kołobrzeskiej o różnorakiej proweniencji muzycznej (Morbid
Tales, Yazzgod, The Pronicol B). Współtwórca i uczestnik Hangaru 1530 –
cyklu koncertów w 1999 roku na terenie opuszczonego posowieckiego lotniska w
Bagiczu koło Kołobrzegu. Jako twórca eksperymentalno-improwizującej formacji
„Scotbar Roggwid" jeden ze współorganizatorów „Projektu Latarnia Morska" -
cyklu tryptyków artystycznych łączących muzykę, rzeźbę,
instalacje dźwiękowo-przestrzenne realizowanych w 2002 roku w Latarni
Morskiej w Kołobrzegu wraz z Wojtkiem Tężyckim (ASP w Poznaniu).
Od kilku lat lider duetu Skala. Wydana w 2005 roku przez Underwater
Music (www.underwatermusic.of.pl)
płyta „Skalkulator" zebrała dobre recenzje na portalu Alternative Pop. W
między czasie udział w hardcorowym projekcie Cosmic Liar & Murderer (2006r.)
Pseudonimem Roger sygnowane są solowe projekty, z których pierwszy „Casually
through the galaxy" w 2007 roku został wydany przez netlabel Legoego (
www.legoego.de).

Poprzednie wydawnictwa Recycling Records:
[rr003] Antanas Jasenka - Black Box Music:
Cut-Off<http://www.archive.org/download/rr003_AntanasJasenka_BlackBoxMusicCutOff/rr003_AntanasJasenka_BlackBoxMusicCutOff_vbr_mp3.zip>
[rr002] Damage Inc. - No Cover
EP<http://www.archive.org/download/rr002_DamageInc_NoCoverEP/rr002_DamageInc_NoCoverEP_vbr_mp3.zip>
[rr001] ubik - One Second of Infinite
Rest<http://www.archive.org/download/rr001_ubik_OneSecondOfInfiniteRest/rr001_ubik_OneSecondOfInfiniteRest_vbr_mp3.zip>

Recycled greetings | Zrecyklowane pozdrowienia
-- 
Mateusz Krawczyk
www.recyclingrecords.yoyo.pl
www.myspace.com/recyclingrecords
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://or8.net/pipermail/microsound-announce/attachments/20071203/ff73efd4/attachment.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: rr004_300.jpg
Type: image/jpeg
Size: 40429 bytes
Desc: not available
Url : http://or8.net/pipermail/microsound-announce/attachments/20071203/ff73efd4/attachment.jpg 


More information about the microsound-announce mailing list