[microsound-announce] concert: Hilary Jeffery (tromboscillator) + Jaap Pieters (super 8 films)

l'ull cec info at lullcec.org
Mon May 10 23:34:47 EDT 2010


[ reenvieu a discreció | reenviad a discreción | forward at own discretion ]

---------------------------------------

Hilary Jeffery (tromboscillator) & Jaap Pieters (super8 films)

divendres / viernes / friday 14.05.2010, 20:30h.
can felipa. pallars, 277. metro poble nou. barcelona.

8 / 7 €

[ http://hiljef.com ]
[ http://jaappieters.com ]

+info: [ http://lullcec.org ]

---------------------------------------

properament / próximamente / soon:

--.06.2010 File Under Toner [ http://www.ankitoner.com/fut/fut_es.htm ]
--.06.2010 Andrea Belfi [ http://myspace.com/andreabelfi ]

---------------------------------------

per subscriure't o esborrar-te d'aquesta newsletter, escriu a:
para suscribirte o borrarte de la lista, escribe a:
to suscribe or unsusbscribe, please write to:

info at lullcec.org


More information about the microsound-announce mailing list