<font style="FONT-FAMILY: courier new,monospace" size="1">[EN]</font><br style="FONT-FAMILY: courier new,monospace">
<p style="FONT-FAMILY: courier new,monospace; TEXT-ALIGN: justify"><span><a onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" href="http://www.archive.org/download/rr004_Roger_NoisePictures/rr004_Roger_NoisePictures_vbr_mp3.zip" target="_blank">
<font size="4"><span style="FONT-WEIGHT: bold">[rr004] ROGER – NOISE PICTURES</span></font></a></span></p><span style="FONT-FAMILY: courier new,monospace">Download from </span><a style="FONT-FAMILY: courier new,monospace" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" href="http://www.archive.org/download/rr004_Roger_NoisePictures/rr004_Roger_NoisePictures_vbr_mp3.zip" target="_blank">
<span style="FONT-WEIGHT: bold">[HERE]</span></a><br style="FONT-FAMILY: courier new,monospace"><br style="FONT-FAMILY: courier new,monospace"><span style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-FAMILY: courier new,monospace">Info: </span>
<br style="FONT-FAMILY: courier new,monospace">
<p style="FONT-FAMILY: courier new,monospace; TEXT-ALIGN: justify"><span>Noise Pictures is an attempt to challenge the idea of reusing exploited sounds. Roger recycled parts of his own compositions, recordings of jazz, etno, electro, unidentified vocals and sound special effects. 
<br>As an effect of putting together apparently not matching elements we&#39;re getting condensed to not more than 18 minutes illustrative plunderphonic collages presenting wide spectrum of sounds and genres mixed into surprisingly coherent set of four compositions from the borders of experimental electronics, jazz, ambient, breakbeat and with nice noise eruption as a dessert. 
</span></p>
<p style="FONT-FAMILY: courier new,monospace"><span>ROBERT „ROGER&quot; DEMIDZIUK</span></p>
<p style="FONT-FAMILY: courier new,monospace; TEXT-ALIGN: justify"><span>During the times of preinformatic revolution member of multiple local bands of miscellaneous musical provenience (Morbid Tales, Yazzgod, The Pronicol B). Cofounder and participant of &quot;Hangar 1530&quot; – cycle of concerts played during 1999 at post-soviet military airport in Bagicz near Kołobrzeg. Founder of impro-experimental formation „Scotbar Roggwid&quot; and one of the organizers of &quot;Project Lighthouse&quot; – cycle of artistic triptychs where music met sculpture and sound-visual installations performed with Wojtek Tężycki in 2002 in lighthouse in Kołobrzeg. 
<br>For few years leader of Skala duo. Their album „Skalkulator&quot; released in 2005 by Underwater Music (<a onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" href="http://www.underwatermusic.of.pl/" target="_blank">
www.underwatermusic.of.pl</a>) got some very good reviews. In the 2006 he participated in hardcore project Cosmic Liar &amp; Murderer.<br>Roger is a nick for his solo projects and the first of them titled „Casually through the galaxy&quot; was released earlier this year by netlabel Legoego (
</span><span lang="PL"><a onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" href="http://www.legoego.de/" target="_blank"><span lang="EN-US"> www.legoego.de</span></a></span><span>).</span></p><span style="FONT-FAMILY: courier new,monospace">
Previous releases of Recycling Records:</span><br style="FONT-FAMILY: courier new,monospace"><a style="FONT-FAMILY: courier new,monospace" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" href="http://www.archive.org/download/rr003_AntanasJasenka_BlackBoxMusicCutOff/rr003_AntanasJasenka_BlackBoxMusicCutOff_vbr_mp3.zip" target="_blank">
[rr003] Antanas Jasenka - Black Box Music: Cut-Off</a><br style="FONT-FAMILY: courier new,monospace"><a style="FONT-FAMILY: courier new,monospace" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" href="http://www.archive.org/download/rr002_DamageInc_NoCoverEP/rr002_DamageInc_NoCoverEP_vbr_mp3.zip" target="_blank">
[rr002] Damage Inc. - No Cover EP</a><br style="FONT-FAMILY: courier new,monospace"><a style="FONT-FAMILY: courier new,monospace" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" href="http://www.archive.org/download/rr001_ubik_OneSecondOfInfiniteRest/rr001_ubik_OneSecondOfInfiniteRest_vbr_mp3.zip" target="_blank">
[rr001] ubik - One Second of Infinite Rest</a><br><br><br style="FONT-FAMILY: courier new,monospace"><font size="1"><span style="FONT-FAMILY: courier new,monospace">[PL]</span></font><br style="FONT-FAMILY: courier new,monospace">

<p style="FONT-FAMILY: courier new,monospace; TEXT-ALIGN: justify"><span><a onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" href="http://www.archive.org/download/rr004_Roger_NoisePictures/rr004_Roger_NoisePictures_vbr_mp3.zip" target="_blank">
<font size="4"><span style="FONT-WEIGHT: bold">[rr004] ROGER – NOISE PICTURES</span></font></a></span></p><span style="FONT-FAMILY: courier new,monospace">Pobierz </span><a style="FONT-FAMILY: courier new,monospace" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" href="http://www.archive.org/download/rr004_Roger_NoisePictures/rr004_Roger_NoisePictures_vbr_mp3.zip" target="_blank">
<span style="FONT-WEIGHT: bold">[STĄD]</span></a><br style="FONT-FAMILY: courier new,monospace"><br style="FONT-FAMILY: courier new,monospace"><font style="FONT-FAMILY: courier new,monospace" size="2"><span style="FONT-WEIGHT: bold">
Info:</span></font> <br style="FONT-FAMILY: courier new,monospace">
<p style="FONT-FAMILY: courier new,monospace; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="PL">Noise Pictures to próba zmierzenia się z ideą wykorzystywania zużytych dźwięków. Recyclingowi poddane zostały fragmenty własnej twórczości Rogera, nagrań jazzowych, etnicznych, electro, oraz wokale i dźwiękowe efekty specjalne nieidentyfikowalnego pochodzenia.
<br>Efektem układania elementów z pozoru zupełnie niepasujących do siebie stylistycznie są skondensowane do niecałych osiemnastu minut plądrofoniczne kolaże o ilustracyjnym charakterze, prezentujące szerokie spektrum dźwięków i stylistyk połączonych w zaskakująco spójny brzmieniowo zestaw czterech kompozycji z pogranicza eksperymentalnej elektroniki, jazzu, ambientu, breakbeatu i z noisową erupcją na deser. 
</span></p>
<p style="FONT-FAMILY: courier new,monospace"><span lang="PL">ROBERT „ROGER&quot; DEMIDZIUK</span></p>
<div><span style="FONT-FAMILY: courier new,monospace">W czasach z przedinformatycznej rewolucji członek szeregu zespołów z lokalnej sceny kołobrzeskiej o różnorakiej proweniencji muzycznej (Morbid Tales, Yazzgod, The Pronicol B). Współtwórca i uczestnik Hangaru 1530 – cyklu koncertów w 1999 roku na terenie opuszczonego posowieckiego lotniska w Bagiczu koło Kołobrzegu. Jako twórca eksperymentalno-improwizującej formacji „Scotbar Roggwid&quot; jeden ze współorganizatorów „Projektu Latarnia Morska&quot; - cyklu tryptyków artystycznych łączących muzykę, rzeźbę, 
<br>instalacje dźwiękowo-przestrzenne realizowanych w 2002 roku w Latarni Morskiej w Kołobrzegu wraz z Wojtkiem Tężyckim (ASP w Poznaniu).<br>Od kilku lat lider duetu Skala. Wydana w 2005 roku przez Underwater Music (<a onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" href="http://www.underwatermusic.of.pl/" target="_blank">
 www.underwatermusic.of.pl</a>) płyta „Skalkulator&quot; zebrała dobre recenzje na portalu Alternative Pop. W między czasie udział w hardcorowym projekcie Cosmic Liar &amp; Murderer (2006r.)<br>Pseudonimem Roger sygnowane są solowe projekty, z których pierwszy „Casually through the galaxy&quot; w 2007 roku został wydany przez netlabel Legoego ( 
<a onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" href="http://www.legoego.de/" target="_blank">www.legoego.de</a>).&nbsp;&nbsp;<br><br></span><span style="FONT-FAMILY: courier new,monospace">Poprzednie wydawnictwa Recycling Records: 
</span><br style="FONT-FAMILY: courier new,monospace"><a style="FONT-FAMILY: courier new,monospace" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" href="http://www.archive.org/download/rr003_AntanasJasenka_BlackBoxMusicCutOff/rr003_AntanasJasenka_BlackBoxMusicCutOff_vbr_mp3.zip" target="_blank">
[rr003] Antanas Jasenka - Black Box Music: Cut-Off</a><br style="FONT-FAMILY: courier new,monospace"><a style="FONT-FAMILY: courier new,monospace" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" href="http://www.archive.org/download/rr002_DamageInc_NoCoverEP/rr002_DamageInc_NoCoverEP_vbr_mp3.zip" target="_blank">
[rr002] Damage Inc. - No Cover EP</a><br style="FONT-FAMILY: courier new,monospace"><a style="FONT-FAMILY: courier new,monospace" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" href="http://www.archive.org/download/rr001_ubik_OneSecondOfInfiniteRest/rr001_ubik_OneSecondOfInfiniteRest_vbr_mp3.zip" target="_blank">
[rr001] ubik - One Second of Infinite Rest</a><br><span style="FONT-FAMILY: courier new,monospace"><br></span></div>
<div><span style="FONT-FAMILY: courier new,monospace">Recycled greetings | Zrecyklowane pozdrowienia<br>-- <br>Mateusz Krawczyk<br><a onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" href="http://www.recyclingrecords.yoyo.pl/" target="_blank">
www.recyclingrecords.yoyo.pl</a> <br><a onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" href="http://www.myspace.com/recyclingrecords" target="_blank">www.myspace.com/recyclingrecords</a> </span></div>