<span class="gmail_quote"><br></span><font size="1"><span style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-FAMILY: courier new,monospace">[EN]</span></font><br style="FONT-FAMILY: courier new,monospace"><a style="FONT-FAMILY: courier new,monospace" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" href="http://www.archive.org/download/rr004_Roger_NoisePictures/rr004_Roger_NoisePictures_vbr_mp3.zip" target="_blank">
<br><font size="2"><span style="FONT-WEIGHT: bold">[rr004] Roger - Noise Pictures</span></font></a><br style="FONT-FAMILY: courier new,monospace"><br style="FONT-FAMILY: courier new,monospace"><span style="FONT-FAMILY: courier new,monospace">
Fourth release of Recycling Records is EP of Robert ROGER Demidziuk. Recycled fragments of his own compositions, jazz, electro and etno recordings and many other sounds were used to create four plunderphonic collages which can be downloaded from 
</span><a style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-FAMILY: courier new,monospace" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" href="http://www.archive.org/download/rr004_Roger_NoisePictures/rr004_Roger_NoisePictures_vbr_mp3.zip" target="_blank">
[HERE]</a><span style="FONT-FAMILY: courier new,monospace"> .</span><br style="FONT-FAMILY: courier new,monospace"><span style="FONT-FAMILY: courier new,monospace">For more info visit <a onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" href="http://www.recyclingrecords.yoyo.pl/" target="_blank">
www.recyclingrecords.yoyo.pl</a></span><br style="FONT-FAMILY: courier new,monospace"><br style="FONT-FAMILY: courier new,monospace"><span style="FONT-FAMILY: courier new,monospace">Check also the previous releases:</span>
 <br style="FONT-FAMILY: courier new,monospace"><a style="FONT-FAMILY: courier new,monospace" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" href="http://www.archive.org/download/rr003_AntanasJasenka_BlackBoxMusicCutOff/rr003_AntanasJasenka_BlackBoxMusicCutOff_vbr_mp3.zip" target="_blank">
[rr003] Antanas Jasenka - Black Box Music: Cut-Off</a><br style="FONT-FAMILY: courier new,monospace"><a style="FONT-FAMILY: courier new,monospace" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" href="http://www.archive.org/download/rr002_DamageInc_NoCoverEP/rr002_DamageInc_NoCoverEP_vbr_mp3.zip" target="_blank">
[rr002] Damage Inc. - No Cover EP</a><br style="FONT-FAMILY: courier new,monospace"><a style="FONT-FAMILY: courier new,monospace" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" href="http://www.archive.org/download/rr001_ubik_OneSecondOfInfiniteRest/rr001_ubik_OneSecondOfInfiniteRest_vbr_mp3.zip" target="_blank">
[rr001] ubik - One Second of Infinite Rest</a><br style="FONT-FAMILY: courier new,monospace"><br style="FONT-FAMILY: courier new,monospace"><br style="FONT-FAMILY: courier new,monospace"><font size="1"><span style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-FAMILY: courier new,monospace">
[PL]</span></font><br style="FONT-FAMILY: courier new,monospace"><br style="FONT-FAMILY: courier new,monospace"><a style="FONT-FAMILY: courier new,monospace" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" href="http://www.archive.org/download/rr004_Roger_NoisePictures/rr004_Roger_NoisePictures_vbr_mp3.zip" target="_blank">
<span style="FONT-WEIGHT: bold">[rr004] Roger - Noise Pictures</span></a><br style="FONT-FAMILY: courier new,monospace"><br style="FONT-FAMILY: courier new,monospace"><span style="FONT-FAMILY: courier new,monospace">Czwarta pozycja w katalogu Recycling Records to epka autorstwa Roberta ROGERA Demidziuka. Zrecyklowane fragmenty własnej twórczości, nagrań jazzowych, etnicznych,&nbsp;&nbsp;electro oraz mnóstwa innych dźwięków posłużyły mu do stworzenia czterech plądrofonicznych kolaży, które możecie pobrać 
</span><a style="FONT-FAMILY: courier new,monospace" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" href="http://www.archive.org/download/rr004_Roger_NoisePictures/rr004_Roger_NoisePictures_vbr_mp3.zip" target="_blank">
<span style="FONT-WEIGHT: bold">[STĄD]</span></a><span style="FONT-FAMILY: courier new,monospace"> . </span><br style="FONT-FAMILY: courier new,monospace"><span style="FONT-FAMILY: courier new,monospace">Więcej informacji na 
<a onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" href="http://www.recyclingrecords.yoyo.pl/" target="_blank">www.recyclingrecords.yoyo.pl</a></span><br style="FONT-FAMILY: courier new,monospace"><br style="FONT-FAMILY: courier new,monospace">
<span style="FONT-FAMILY: courier new,monospace">Sprawdź również wcześniejsze wydawnictwa:</span><br style="FONT-FAMILY: courier new,monospace"><a style="FONT-FAMILY: courier new,monospace" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" href="http://www.archive.org/download/rr003_AntanasJasenka_BlackBoxMusicCutOff/rr003_AntanasJasenka_BlackBoxMusicCutOff_vbr_mp3.zip" target="_blank">
[rr003] Antanas Jasenka - Black Box Music: Cut-Off</a><br style="FONT-FAMILY: courier new,monospace"><a style="FONT-FAMILY: courier new,monospace" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" href="http://www.archive.org/download/rr002_DamageInc_NoCoverEP/rr002_DamageInc_NoCoverEP_vbr_mp3.zip" target="_blank">
[rr002] Damage Inc. - No Cover EP</a><br style="FONT-FAMILY: courier new,monospace"><a style="FONT-FAMILY: courier new,monospace" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" href="http://www.archive.org/download/rr001_ubik_OneSecondOfInfiniteRest/rr001_ubik_OneSecondOfInfiniteRest_vbr_mp3.zip" target="_blank">
[rr001] ubik - One Second of Infinite Rest</a><br style="FONT-FAMILY: courier new,monospace"><br><br style="FONT-FAMILY: courier new,monospace"><span style="FONT-FAMILY: courier new,monospace">Recycled greetings | Zrecyklowane pozdrowienia 
</span><br style="FONT-FAMILY: courier new,monospace"><span class="sg"><span style="FONT-FAMILY: courier new,monospace">-- </span><br style="FONT-FAMILY: courier new,monospace"><span style="FONT-FAMILY: courier new,monospace">
Mateusz Krawczyk </span><br style="FONT-FAMILY: courier new,monospace"><span style="FONT-FAMILY: courier new,monospace"><a onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" href="http://www.recyclingrecords.yoyo.pl/" target="_blank">
www.recyclingrecords.yoyo.pl</a></span><br style="FONT-FAMILY: courier new,monospace"><span style="FONT-FAMILY: courier new,monospace"><a onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" href="http://www.myspace.com/recyclingrecords" target="_blank">
www.myspace.com/recyclingrecords</a></span><br style="FONT-FAMILY: courier new,monospace"></span><br clear="all"><br>-- <br>Mateusz Krawczyk<br><a href="http://www.recyclingrecords.yoyo.pl">www.recyclingrecords.yoyo.pl</a>
<br><a href="http://www.myspace.com/recyclingrecords">www.myspace.com/recyclingrecords</a>