[Microsound-announce] [l'ull cec - phonos] concert Antonio della Marina, dijous 20/12/2007 @ Espai Navae, 21:00 hrs

l'ull cec info at lullcec.org
Tue Dec 11 11:15:18 EST 2007


[ reenvieu a discreció | reenviad a discreción | forward at own discretion ]

---------------------------------------

Antonio Della Marina (live electronic music)

dijous, 20 de desembre, 21:00 hrs.

Espai Navae
C/ Espronceda 326, Nau 2
Metro Navas (L1)

mapa: http://tinyurl.com/2jhfxw

6 € (5 amb l'entrada del concert anterior: Larkin Grimm)

---------------------------------------

Antonio Della Marina (1969) és un compositor i artista sonor italià
que durant molts anys s'ha concentrat en treballar amb sinusoides.
Clarament influenciada per l'avantguarda minimalista de la costa est
americana dels anys seixanta i setanta, la seva obra explota les
propietats físiques dels sons i la seva relació amb la percepció
humana, el temps i l'espai, i utilitza abstraccions matemàtiques per a
donar forma a cada composició. Des de 1998 ha estat actiu en el camp
de l'art sonor a través de concerts i instal·lacions sonores,
col·laborant amb artistes com ara John Grzinich o Paulo Raposo. El seu
disc de debut "Fades" (Dischi di Angelica), una actuació en directe
que documenta 7 anys de recerca al voltant de les ones sinusoidals, ha
rebut crítiques molt positives arreu del món.

---------------------------------------

Antonio Della Marina (1969) es un compositor electrónico y artista
sonoro italiano que durante años se ha concentrado en trabajar con
sinusoides. Claramente influenciada por la vanguardia minimalista de
la costa este americana en los años sesenta y setenta, su obra explota
las propiedades físicas de los sonidos y su relación con la percepción
humana, el tiempo y el espacio, y utiliza abstracciones matemáticas
para dar forma a cada composición. Desde 1998 ha estado activo en el
campo del arte sonoro a través de conciertos e instalaciones sonoras,
colaborando con artistas como John Grzinich o Paulo Raposo. Su disco
de debut "Fades" (Dischi di Angelica), una actuación en directo que
documenta 7 años de investigación en torno a las ondas sinusoidales,
ha recibido críticas muy positivas alrededor del globo.

---------------------------------------

Antonio Della Marina (1969) is an Italian electronic composer and
sound artist, who for several years has focused on working with
sinusoids. Clearly influenced by the minimalist avant-garde of the
American east coast in the sixties and seventies, his work exploits
the physical properties of sounds and their relationship with human
perception, time and space, and uses mathematical abstractions to
shape each composition. Since 1998 he has been active in sound art
through concerts and sound installations, collaborating with artists
like John Grzinich or Paulo Raposo. His debut disc "Fades" (Dischi Di
Angelica), a live performance documenting his seven year-long research
on sinewaves, has received raving reviews across the globe.

[ http://www.antoniodellamarina.com/ ]
[ http://www.fades.net/ ]

---------------------------------------

workshop by Antonio della Marina (18-20 december):  "synthesis,
control and processing of audio with max/msp"

info:http://niubcn.com/workshop_max_cat.htm
enrollment: http://niubcn.com/inscripcio.htm

---------------------------------------

Aquest concert ha estat possible gràcies al suport de la Fundació Phonos.

---------------------------------------

Si vols subscriure't o deixar de rebre informació sobre futures
activitats, escriu a:
Si quieres suscribirte o dejar de recibir información sobre futuras
actividades, escribe a:
If you would like to suscribe or stop receiving information about
future events, please write to:

info at lullcec.org
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 20122007-antonio_della_marina-web.jpg
Type: image/jpeg
Size: 82194 bytes
Desc: not available
Url : http://or8.net/pipermail/microsound-announce/attachments/20071211/eda364a1/attachment.jpg 


More information about the microsound-announce mailing list