[microsound-announce] [l'ull cec] update: Keiichiro Shibuya + Reactable + Juan Matos + Roc Jiménez (dj), La[2] d'Apolo, 11.07.2009, 20:00h!!!

l'ull cec info at lullcec.org
Sat Jul 4 23:07:29 EDT 2009


[ reenvieu a discreció | reenviad a discreción | forward at own discretion ]

In this last concert before the summer stop, acclaimed japanese
electronic musician Keiichiro Shibuya will perform in Barcelona for
the very first time. A treat for fans of Raster-Noton and kindred
sounds. Juan Matos Capote will kick off the night with diverse
modified electronic devices, field recordings On his turn, Roc Jiménez
de Cisneros will spin a DJ set and - as a last minute addition -
Carles López will wrap up the night with a set on Reactable
(multitouch electronic instrument created in Barcelona and made
popular by artists such as Björk).

En aquest darrer concert abans de fer una pausa l'estiu, el reconegut músic
electrònic japonès Keiichiro Shibuya actuarà a Barcelona per primera
vegada. Tot un luxe pels amants de Raster-Noton i sons afins. Juan
Matos Capote obrirà la nit amb diversos dispositius electrònics
modificats, enregistraments de camp y - en aquesta ocasió - també
video. Per la seva banda, Roc Jiménez de Cisneros oferirà una sessió
de DJ i - incorporat a darrera hora - Carles López tancarà la nit amb
una actuació a la Reactable, l'instrument multitàctil inventat a
Barcelona que han popularitzat artistes com Björk.

En este último concierto antes de hacer una pausa durante el verano,
el reconocido músico
electrónico japonés Keiichiro Shibuya actuará por primera vez en
Barcelona. Todo un lujo para los amantes de Raster-Noton y sonidos
afines. Juan Matos Capote abrirá la noche con diversos dispositivos
modificados, grabaciones de campo y - en esta ocasión - también video.
Por su parte, Roc Jiménez de Cisneros ofrecerá una sesión de DJ y
Carles López cerrará la noche con una actuación a la Reactable, el
instrumento multitáctil inventado en Barcelona que han popularizado
artistas como Björk.

---------------------------------------

keiichiro shibuya (laptop)

+ reactable (carles lópez)
+ juan matos capote
+ roc jiménez de cisneros (dj)

dissabte / sábado / saturday 11.07.2009, 20:00 hrs.
sala apolo [2]. nou de la rambla, 111
metro paral·lel

10€

[ http://lullcec.org ]

---------------------------------------

Keiichiro Shibuya is an electronic musician and sound artist with
residence in Tokyo. His sound and aesthetics are somewhat close to
artists such as Ryoji Ikeda, Alva Noto and other musicians belonging
to the Raster-Noton label orbit.

Also active in the field of sound installations, Shibuya has in the
past collaborated with Takashi Ikegami, a researcher in the field of
complex systems at the University of Tokyo. Ikegami and Shibuya
proposed a new musical theory which under the name "Music of the Third
Term" adopted ideas from non-linear dynamics and evolutionary
algorithms with the aim to take the process of musical composition
beyond the concepts of melody and drone. Following these theories
together they created "filmachine", a espectacular and intense sound
installation with three-dimensional sound provided by an advanced 24
speaker system. In 2007, this work obtained a mention of honor in the
digital music section at the Ars Electronica festival.

Keiichiro Shibuya also runs ATAK, a label and artistic platform
dedicated to cutting-edge electronic and electroacoustic music (with
artists such as Mika Vainio, Kim Cascone or Stilluppsteypa) and
involving creators from various other fields such as design and
network technology.

[http://atak.jp]
[http://myspace.com/ataktokyo]

       .....

Juan Matos Capote is an experimental - sound and visual - artist from
the Canary Islands currently living in Barcelona. He studied
circuit-bending with the discipline's pioneer Reed Ghazala and deep
listening techniques with the composer and performer Pauline Oliveros.
In his performances Matos makes use of analogue equipment,
circuit-bent toys and effect pedals, self-built oscillators and field
recordings that he plays back on modified walkmans.

[http://juan-music.blogspot.com]
[http://www.myspace.com/juanmatoscapote]

       .....

Roc Jiménez de Cisneros is the man behind Evol, a computer music
project that draws from the tradition of algorithmic composition.
Together with Anna Ramos, Roc co-directs the Alku label.

[http://vivapunani.org]

---------------------------------------

Keiichiro Shibuya és un músic electrònic i artista sonor japonès amb
base a Tòquio. El seu so i la seva estètica estan propers a artistes
com Ryoki Ikeda, Alva Noto o altres músics de l'òrbita del segell
Raster-Noton.

També actiu en el camp de les instal·lacions sonores, en el passat
Shibuya ha col·laborat amb Takashi Ikegami, un investigador de la
Universitat de Tòquio que treballa en el camp dels sistemes complexos.
Ikegami i Shibuya van proposar una nova teoria musical que sota el nom
"Música del Tercer Terme" adoptava idees  de les teories dinàmiques no
lineals i dels algorismes evolutius amb la intenció de portar el
procés de composició musical més enllà de conceptes com la melodia i
la repetició. Aplicant aquestes teories, conjuntament van crear
"filmachine", una espectacular i intensa instal·lació sonora amb so
tridimensional proveït per un avançat sistema de 24 altaveus. Al 2007
aquesta obra va obtenir una menció honorífica a la secció de música
digital del festival Ars Electronica.

Keiichiro Shibuya també dirigeix ATAK, un segell i plataforma
artística dedicada a la música electrònica i electroacústica
d'avantguarda (amb referències com ara Mika Vainio, Kim Cascone o
Stilluppsteypa) que també involucra a creadors d'àmbits com ara el
disseny i la tecnologia de xarxes.

[http://atak.jp]
[http://myspace.com/ataktokyo]

                             .....

Juan Matos Capote és un artista experimental - sonor i visual - de les
Illes Canàries que actualment viu a Barcelona. Va estudir
circuit-bending amb el pioner de la disciplina [Reed
Ghazala](http://www.anti-theory.com/) i tècniques de deep listening
amb la compositora e intèrpret [Pauline
Oliveros](http://paulineoliveros.us/). A les seves performance Matos
utilitza aparells electrònics, joguines i pedals d'efectes modificats,
osciladors que ell mateix construeix i enregistraments de camp
reproduïts en walkmans també alterats.

[http://juan-music.blogspot.com]
[http://www.myspace.com/juanmatoscapote]

                             .....

Roc Jiménez de Cisneros és l'home darrera d'Evol, un projecte de
computer music que s'emmarca dintre de la tradició de la composició
algorísmica. Amb Anna Ramos, Roc co-dirigeix el segell Alku.

[http://vivapunani.org]

---------------------------------------

Keiichiro Shibuya es un músico electrónico y artista sonoro japonés
con base en Tokio. Su sonido y estética se encuentran cercanos a
artistas como Ryoji Ikeda, Alva Noto u otros músicos de la órbita del
sello Raster-Noton.

Activo también en el campo de las instalaciones sonoras, en el pasado
Shibuya ha colaborado con Takashi Ikegami, un investigador de la
Universidad de Tokio que trabaja en el campo de los sistemas
complejos. Ikegami y Shibuya propusieron una nueva teoría musical que
bajo el nombre de "Música del Tercer Término" adoptaba ideas de las
teorías dinámicas no lineales y de los algoritmos evolutivos con la
intención de llevar el proceso de la composición musical más allá de
conceptos como la melodía y la repetición. Aplicando estas teorías,
juntos crearon "filmachine", una espectacular e intensa instalación
sonora con sonido tridimensional provisto por un avanzado sistema de
24 altavoces. En el 2007 dicha obra obtuvo una mención honorífica en
la sección de música digital del festival Ars Electronica.

Keiichiro Shibuya también dirige ATAK, un sello y plataforma artística
dedicada a la música electrónica y electroacústica de vanguardia (con
referencias como Mika Vainio, Kim Cascone o Stilluppsteypa) y que
también involucra a creadores de ámbitos como el diseño y la
tecnología de redes.

[http://atak.jp]
[http://myspace.com/ataktokyo]

              .....

Juan Matos Capote es un artista experimental - sonoro y visual - de
las Islas Canarias que actualmente vive en Barcelona. Ha estudiado
circuit-bending con el pionero de la disciplina Reed Ghazala y
técnicas de Deep Listening con la compositora  e intérprete Pauline
Oliveros. En sus performance Matos hace uso de aparatos analógicos,
juguetes y pedales de efectos modificados, osciladores que él mismo
construye y grabaciones de campo reproducidas en walkmans también
alterados.

[http://juan-music.blogspot.com]
[http://www.myspace.com/juanmatoscapote]

              .....

Roc Jiménez de Cisneros es el hombre tras Evol, un proyecto de
computer music que se enmarca dentro de la tradición de la composició
algorítmica. Junto a Anna Ramos Roc co-dirige el sello Alku.

[http://vivapunani.org]

---------------------------------------

to suscribe or unsusbscribe, please write to:
per subscriure't o esborrar-te d'aquesta newsletter, escriu a:
para suscribirte o borrarte de la lista, escribe a:

info at lullcec.org
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: invite20090711T200000.ics
Type: application/ics
Size: 9555 bytes
Desc: not available
Url : http://or8.net/pipermail/microsound-announce/attachments/20090705/ac72c9c6/attachment-0001.bin 


More information about the microsound-announce mailing list