[Microsound-announce] [OKNO] reminder: 18/11 Symbiosis #1 Sunday Afternoon Concert @ OKNO with Shelbatra Jashari, Jeroen Uytendaele and Isjtar

isjtar list at isjtar.org
Fri Nov 16 06:45:25 EST 2007


//Nederlands onderaan//

OKNO - artist run organisation for art and mediatechnology - brussels
http://okno.be

18-11-2007 16h :: Symbiosis #1 with Shelbatra Jashari, Jeroen 
Uytendaele and Isjtar
http://okno.be/index.php?id=1199

Symbiosis is a series of audiovisual performances that explores the 
links between image, sound, interaction and performance.
The goal of the series is to offer a platform to local and 
international, novice and experienced artists.
Coupled to a performance, OKNO organizes one or several Performance 
Lab sessions.
In these sessions, either an OKNO member or one of the invited 
artists work with local artists in an informal, hands-on way to 
research the aesthetical, conceptual and technological aspects of new 
media performances.

Symbiosis #1

Jeroen Uytendaele (BE)

As a Master in Art Science student in Den Hague, Jeroen Uytendaele 
extends his experiments in sender-receiver feedback systems.
By integrating old fashioned, discarded technology with contemporary 
digital techniques, he searches for new forms which are neither 
nostalgic, nor blinded by cutting edge hype.

Isjtar will join in on the fun for a collaborative performance.

Shelbatra Jashari (BE, KS)

Double laureate of Courtisane festival Shelbatra Jashari moves away 
from her usual medium film to the more abstract sound.
For this performance, she fuses her newly obtained skills in 
algorithms and synthesis. Generative rythms and textures are the 
focus of the performance.

Several Performance Lab sessions by Isjtar around synthesis and 
electronic music take on the form of assistence to Shelbatra to help 
her in this transition.

Where ::  OKNO (2nd floor)  Koolmijnenkaai 30/34 – Quai aux 
Charbonnages  Brussels 1080
When :: sunday, november 18th from 16h till 18h
How to reach :: tram 18 and metro Graaf van Vlaanderen / Comte de 
Flandres
Entrance :: free
Supported by :: the Flemish Authorities (Vlaamse Gemeenschap) and the 
Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).


------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------

18-11-2007 16u :: Symbiosis #1 with Shelbatra Jashari, Jeroen 
Uytendaele and Isjtar
http://okno.be/index.php?id=1199

Symbiosis is een reeks audiovisuele performances, waarbij de relaties 
tussen beeld, geluid, interactie en performance worden onderzocht.
Het doel van de reeks is lokale en internationale, beginnende en 
ervaren kunstenaars een platform te bieden voor experiment en output 
binnen het OKNO programma.
Gekoppeld aan een performance organiseert OKNO één of meerdere 
sessies Performance Lab, waar kunstenaars in informele hands-on 
sessies de esthetische, conceptuele en technologische aspecten van 
nieuwe mediakunst onderzoeken met een focus op performance.

Symbiosis #1

Jeroen Uytendaele (BE)
Als Master student Art Science te Den Haag, diept Jeroen Uytendaele 
zijn zoektocht naar zender-ontvanger feedbacksystemen verder uit.
Door gebruik te maken van ouderwetse, als overbodig beschouwde 
technologie en die te integreren met moderne, digitale technieken 
zoekt hij naar vormen die noch nostalgisch zijn, noch verblind door 
de dominante hedendaagse ontwikkelingen.

In de geest van collaboratieve performances, performt Isjtar samen 
met Jeroen.

Shelbatra Jashari (BE, KS)
Tweevoudig winnares van Courtisane Shelbatra Jashari verlaat de haar 
vertrouwde vormen video en experimentele film om zich toe te leggen 
op de abstractere vorm geluid.
Voor deze performance, brengt ze haar nieuwe kennis van algoritmes en 
synthese in de praktijk. Generatieve ritmes en texturen staan centraal.

In het kader van de Performance Lab sessies, helpt Isjtar Shelbatra 
in deze transitie.

Waar ::  OKNO (2nd floor)  Koolmijnenkaai 30/34 – Quai aux 
Charbonnages  Brussel 1080
Wanneer :: zondag 18 oktober, van 16u tot 18u
Hoe er te geraken :: tram 18 en metro Graaf van Vlaanderen/Comte de 
Flandres
Toegang :: gratis
Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie (VGC)


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://or8.net/pipermail/microsound-announce/attachments/20071116/39ebb245/attachment.htm 


More information about the microsound-announce mailing list